דיוור אלקטרוני | הקמת ניוזלטר | שליחת קמפיין במייל

מעבדת מפתחים

שירות ה-API של נטמיילר מאפשר למתכנתים ומפתחים להתאים את המערכת לצרכים שלהם.
NET.Mailer מפתח רכיבים לנוחות המתכנתים שיוכלו לשלב את המערכת במערכות אחרות.
כוונת החברה לפתח רכיבים שאתם צריכים ולשלב אותכם ברעיונות הפיתוח


הרשמה של מכותב חדש מאתר האינטרנט
רכיב שמאפשר למתכנתים לחבר טופס מותאם אישית לרשום מכותב חדש לפי פילוח קטגורי
שפות פיתוח ASP Classic, PHP, ASP.NET


ארכיון ניוזלטר באתר האינטרנט
אופציה המאפשרת למפתחים לשלב באתר קישור בצורה פשוטה לניוזלטר דרך ארכיון באתר ולהציג באתר את כול הניוזלטרים שנשלוח או הנבחרים


ארכיון סקרים באתר האינטרנט
אופציה המאפשרת למפתחים לשלב באתר קישור בצורה פשוטה לסקר או/ו לתוצאות סקרים באתר

אם ברצונך להיות שותף פיתוח של NET.Mailer יש לשלוח Email ל: info@netmailer.co.il